Online nascholing voor leraren
 

Je digitale voetafdruk onder de loep! – over online privacy

Informatie: 

Internet is niet meer weg te denken uit het leven. We maken er volop gebruik van en het biedt vele kansen en mogelijkheden. Toch is er een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten. Want wat geef jij weg aan persoonlijke data en hoe heb jij je instellingen op Facebook geregeld? Ben jij je ervan bewust dat je allerlei persoonlijke sporen achterlaat via internet? En dat op allerlei manieren jouw gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden? Deze cursus laat zien hoe jij je digitale voetafdruk achterlaat op het internet en hoe je grip houdt op het ‘weggeven’ van je persoonlijke gegevens.

1 augustus 2021
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na deze cursus kun je:

  • benoemen hoe sociale media omgaan met persoonlijke data
  • je eigen privacy beter beheren
  • de termen online imago en portretrecht duiden
  • inzichtelijk maken hoe je als school de privacy van de leerlingen beschermt.
  • je online imago beïnvloeden
  • benoemen hoe cookies, filterbubble, internet of things en identiteitsfraude in relatie staan tot privacy
  • praktische lessuggesties op het gebied van online privacy toepassen
Auteur: 

Yola Hopmans

Yola Hopmans is een ervaren en gedreven mediacoach. Na haar opleiding als mediacoach is zij in 2008  gestart met het begeleiden van scholen (PO en VO)  in het omgaan met media. Omdat zij mediawijsheid zo belangrijk vindt! In haar activiteiten richt Yola zich op leerlingen, leraren en ouders. Zij ontwikkelt en verzorgt met veel plezier lessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs over actuele thema’s. Altijd op een interactieve manier, met een positieve blik maar wel met oog voor de gevaren en risico’s. Ouders neemt zij mee in de digitale belevingswereld van hun kind en laat zien wat mediaopvoeding inhoudt. Voor leraren ontwikkelt en verzorgt Yola workshops en trainingen waar bij de praktische invulling in de eigen les een belangrijke plek inneemt. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als online privacy, online imago, omgaan met digitaal pesten, mediatools en informatievaardigheden. Samen met mediacoach Karin Sieders is Yola in 2014 gestart met het bedrijf Slim met media. Samen hebben zij het visiespel “Slim met media” ontwikkeld voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Dit spel spelen ze met docenten waarbij het team aan de hand van stellingen en aansprekende dilemma’s met elkaar in gesprek gaat over mediawijsheid. De output van het spel is de basis voor een mediaplan voor de school.