Online nascholing voor leraren
 

Motiverend lesgeven

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse leerlingen niet optimaal gemotiveerd is voor school. Bovendien is er sprake van een afname van de motivatie van leerlingen naarmate ze ouder worden.

Ben jij benieuwd hoe je de inzet, betrokkenheid en het eigenaarschap van je leerlingen kan vergroten? Volg dan deze cursus en krijg inzicht in de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie.

Je doet kennis op van verschillende typen motivatie en je gaat aan de slag met vijf principes die een positief effect hebben op de autonome motivatie van jouw leerlingen.

In deze cursus wordt gewerkt met realistische voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en krijg je praktische handvatten om motiverend les te geven.

13 februari 2020
Leerdoelen: 

Na deze cursus kun je:​

  • verschillende typen motivatie onderscheiden​
  • de effecten van autonome motivatie benoemen ​
  • vijf concrete en effectieve principes beschrijven die autonome motivatie bevorderen​
  • de transfer maken naar en reflecteren op je eigen onderwijspraktijk​
Auteur: 

Pepijn Dousi MSc

Pepijn Dousi is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters.
Motivatiemeesters is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat.

Reviewer: 

Duncan van Hagen

Duncan van Hagen is sinds 1993 fulltime werkzaam in het onderwijs. Hij geeft les aan groep 1/2, is bouwcoördinator en draagt zijn steentje bij aan het managementteam. Naast zijn werkzaamheden op school is hij coach startende leerkrachten voor het bestuur en geeft hij workshops en trainingen in communicatie, leiderschap en het verbeteren van leerkrachtvaardigheden.