Online nascholing voor leraren
 

Brein in het basisonderwijs

Informatie: 

De belangstelling die er is voor de werking van onze hersenen is overweldigend. Boeken als ‘’Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab en ‘Het puberende brein’ van Eveline Crone gaan als warme broodjes over de toonbank. Pubers zijn dwars omdat hun prefrontale cortex nog niet is uitgerijpt. Ze kunnen er dus “niets” aan doen. Bij mensen met dyslexie zien de hersenen er anders uit dan bij mensen die dat niet hebben. Ook niets aan te doen dus. Of wel? In mijn opleiding op de toenmalige PA (nu PABO) leerden wij van alles over ontwikkelingspsychologie en didactiek, maar hoe leren werkte in de hersenen dat was anno 1978 nog niet aan de orde. Pas de laatste 15 jaar is het mogelijk om met behulp van (F)MRI scanners (de F staat voor functioneel) de hersenen in kaart te brengen als we iets doen. Deze ontdekking zorgde voor een stroom aan onderzoek naar de werking van ons brein. Want als we dat weten: wat zou dat mooi zijn! We kunnen onszelf snappen en wellicht ook iets doen aan dyslexie of Alzheimer. Nu bestaan onze hersenen uit 100 miljard neuronen dus echt alles in kaart brengen, dat is nog niet gelukt natuurlijk. Wel zijn er inmiddels wat zaken bekend die je als leerkracht kan toepassen in de klas. Waar je je voordeel mee kan doen. In deze cursus staat breinkennis en haar toepassingen in het primair onderwijs centraal. 

1 augustus 2019
Preview video: 

[]

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • de opbouw van het brein beschrijven
  • in grote lijnen benoemen hoe leren en onthouden werkt in het brein
  • een praktische vertaling maken naar breinkennis gebruiken in de klas
  • het verschil tussen een fixed en een groei mindset benoemen
  • een les zo inrichten dat het brein optimaal geprikkeld wordt
  • de vijf breinprincipes (veiligheid, voeding, emotie, verbinding en verwerking) verwerken in je lessen
Auteur: 

Ria van Dinteren MA

Ria van Dinteren is organisatiekundige en onderwijskundige en gecertificeerd facilitator. Zij heeft zelf jaren gewerkt als leidinggevende en is thuis op inhoudelijke thema’s zoals leren op de werkplek en blijvende ontwikkeling. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met de toepassingen van breinkennis in organisaties. Zij werkt als coach en begeleider van managementteams. Zij heeft diverse boeken over dit onderwerp op haar naam staan waaronder Brein@work dat in 2011 genomineerd is als managementboek van het jaar en het boek breinleiderschap. Ze heeft een eigen organisatieadviesbureau Breinwerk, is hoofdredacteur bij TVOO en maakt deel uit van het valorisatiepannel van de VU over de toepassingen van neurowetenschappelijk onderzoek.