×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 25 april 2019 af.
Online nascholing voor leraren
 

Learning analytics

Informatie: 

Digitalisering is sterk in opkomst binnen het onderwijs. Waar de leerling voorheen oefeningen en sommen in een schriftje maakte, gebeurt dit nu steeds vaker in online leeromgevingen. Hierdoor komen meer en gedetailleerdere data over het leerproces en de resultaten hiervan beschikbaar. Het vakgebied learning analytics houdt zich bezig met het analyseren van deze data teneinde het leerproces en de omgeving waarin het leren plaatsvindt te verbeteren. Data-analyses leiden tot visualisaties, die vervolgens door zowel docenten als leerlingen kunnen worden gebruikt om op het leerproces te interveniëren. In deze cursus bekijken we wat de mogelijkheden met learning analytics zijn, voor welke doelen het kan worden ingezet en welke dimensies een rol spelen bij het succesvol opzetten van een learning analyticsproject. Door de hele cursus heen zullen praktijkvoorbeelden van reeds ingezette learning analyticsinterventies en het achterliggende proces worden gegeven. Ook wordt ingegaan op de valkuilen en risico’s van datagebruik binnen een onderwijscontext.

25 april 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • benoemen wat learning analytics is
  • uitleggen wat learning analytics onderscheidt van andere vormen van data-analyse in het onderwijs
  • enkele veelgebruikte modellen rondom learning analytics benoemen en interpreteren
  • concrete toepassingen binnen het (eigen) onderwijs benoemen
  • bepalen hoe learning analytics in de eigen onderwijsomgeving kan worden ingezet
Auteur: 

Justian Knobbout MSc

Justian Knobbout is docent Statistiek en onderzoeker bij het lectoraat Digital Smart Services van de Hogeschool Utrecht. Hij voert onderzoek uit op het gebied van Learning Analytics; het verzamelen en analyseren van studentdata ten behoeve van onderwijsverbeteringen. De focus die hij daarbij aanbrengt ligt op formatief toetsen, i.e. het toetsen om studenten van feedback over hun niveau, voortgang en studiegedrag te kunnen voorzien. Onderzocht wordt hoe Learning Analytics kan worden ingezet om de kwaliteit en de impact van deze feedback te verhogen en hoe dit kan worden terugvertaald naar verbeteringen in het onderwijsproces.