Online nascholing voor leraren
 

Sexting

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

1 augustus 2019
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur: 

Iris Groot

Iris Groot Iris heeft als achtergrond maatschappelijk werk en dienstverlening, en is werkzaam als hulplijnmedewerker bij Helpwanted. Helpwanted is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Helpwanted is een website voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Zij kunnen er terecht wanneer zij te maken hebben met online seksueel misbruik. Naast haar werkzaamheden bij Helpwanted is zij in de kinderopvang werkzaam als pedagogisch medewerker en trainer ‘meldcode kindermishandeling’.

Arda Gerkens

Arda Gerkens is voor oorsprong lerares Nederlands en sinds 2015 directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Sinds de opkomst van internet houdt zij zich bezig met de negatieve effecten hiervan. Het EOKM werkt aan alle aspecten van online kindermisbruik, van preventie tot het bestrijden van afbeeldingen hiervan.