Online nascholing voor leraren
 

Rekenen in de onderbouw: getalbegrip

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

1 augustus 2019
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur: 

drs. Dolf Janson

Dolf Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar en auteur. Hij is zowel expert op het gebied van rekendidactiek als van taaldidactiek. Zijn bureau JansonAdvies is door de Nederlandse daltonvereniging (NDV) erkend als nascholingsinstelling voor leraren. Hij is redacteur van de bladen MeerTaal en Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek en is lid van het redactienetwerk van JSW. Hij publiceert regelmatig in deze en andere bladen. Hij is secretaris van de Ned. Ver. Tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en penningmeester van de sectie daltonnascholers en -opleiders van de NDV. Hij werkte als auteur en redacteur mee aan de protocollen Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo. Zie ook www.janson.academy en www.hettaallab.nl

Reviewer: 

Stefanie Hoca

Stefanie Hoca is inmiddels al 7 jaar groepsleerkracht 1/2 op de Boomgaard in Utrecht. Daarnaast is ze sinds twee jaar ook onderbouwcoördinator. Ze doet dit met ontzettend veel passie en plezier.