×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 29 januari 2019 af.
Online nascholing voor leraren
 

Motivatie: wat zegt de wetenschap?

Informatie: 

Deze cursus behandelt de belangrijkste motivatietheorieën. De motivatie van Nederlandse leerlingen staat behoorlijk ter discussie. De Nederlandse leerling is volgens verschillende media nauwelijks gemotiveerd. Ook in de discussie rondom de curriculumvernieuwing en de Staat van het Onderwijs wordt regelmatig gewezen op de lage leerlingmotivatie. Wat moeten we daar in het onderwijs nu mee? Hoe zorgen we voor intrinsiek gemotiveerde leerlingen? In hoeverre moeten we überhaupt inzetten op intrinsieke motivatie? In deze cursus worden deze en andere vragen behandeld, zodat je een beeld krijgt van verschillende motivatieaspecten. De cursus zoomt vooral in op de wetenschap achter motivatie en behandelt verschillende motivatiemodellen.

29 januari 2019
Preview video: 

 

Leerdoelen: 

Na deze cursus kun je:

  • het verschil benoemen tussen primair leren en academisch leren
  • beschrijven waarom mensen van nature het denken mijden
  • aspecten benoemen die invloed hebben op de motivatie van leerlingen
  • verschillende motivatiemodellen verklaren, beschrijven en vergelijken
  • reflecteren op motivatievraagstukken en een standpunt daarin onderbouwen
Auteur: 

Mark van der Veen MSc

Mark van der Veen is al geruime tijd leraar in het primair onderwijs. Ook heeft hij binnen zijn school de functie als lerarenbegeleider, waarbij hij zich onder andere buigt over het professionaliseringsbeleid en workshops organiseert voor collega’s. Hij studeerde af aan de Open Universiteit, waarbij hij zich o.a. richtte op het onderwerp motivatie. Mark vindt het enorm belangrijk dat de kloof tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk kleiner wordt. Hier draagt hij dan ook graag zijn steentje aan bij. Op twitter is hij te volgen onder de naam @markonderwijzer.