Online nascholing voor leraren
 

“Ik denk, dus ik besta” – filosoferen met kinderen

Informatie: 

Filosoferen klinkt moeilijk en veel mensen denken dat het niet geschikt is voor kinderen, maar niks is minder waar. Iedereen kan het, zelfs als je pas vier jaar bent! Kinderen stellen niet voor niets honderden waarom-vragen. Door te filosoferen leren kinderen veel. Zo groeit de woordenschat en leren ze hun gedachten, ideeën en meningen onder woorden te brengen. Ze trainen daarbij hun denkspieren en ontwikkelen denkvaardigheden. Ze leren zelf na te denken, kritisch te zijn en niet meer zomaar een ander na te praten. Dit kritische denken komt bij elk beroep en wat je ook gaat doen in het leven van pas. Al is het maar op het moment dat je een stembiljet gaat invullen. Juist in de huidige tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en morele normen en waarden lijken te veranderen is het belangrijk dat kinderen goed en zelfstandig kunnen denken, dat ze de boel op zijn kop kunnen gooien en op nieuwe manieren naar oude dingen kunnen kijken. Filosoferen is ook een sociale activiteit. Kinderen leren luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in de positie van een ander. Daarnaast kan het vormend werken:  kinderen ontdekken hoe ze over de wereld denken, leren deze gedachten beter verwoorden en ze leren deze uit te durven spreken. Bovendien kan het ook een heerlijk vrij gevoel geven. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden en je hebt er geen kennis voor nodig, alleen je hoofd. Iedereen heeft een hoofd. Filosoferen is dan ook niet leeftijdsgebonden.

1 augustus 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Hoofdleerdoel

Na afloop van deze cursus kun je:

  • kinderen zelfstandig en kritisch aan het denken zetten door met ze te filosoferen

Subleerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de kenmerken van een filosofisch gesprek benoemen
  • de voordelen van filosoferen met kinderen beschrijven
  • een filosofisch gesprek opbouwen
  • vragen formuleren om een gesprek filosofisch te maken en te houden
  • de belangrijkste werkvormen bij filosofische gesprekken onderscheiden en inzetten
Auteur: 

Fabien van der Ham

Fabien van der Ham houdt van mooie, originele, verrassende en inzichtgevende gedachten. Eigenlijk is ze dus een gedachtenzoeker. Ze schrijft, dicht, blogt, vertelt, filosofeert aan, met, voor, en over kinderen. Dit resulteerde o.a. in een verzameling gedichten en tien leesboeken, maar ook filosofische en creatieve spelletjes. Zoals de Praatprikkels, waarvoor ze in 2012 de Berrie Heesenprijs won. In haar gastlessen draait het om wat de kinderen zelf denken. Geen kennis reproduceren, maar het stimuleren van het eigen denken. Dat komt natuurlijk het sterkst naar voren bij de lessen filosoferen met kinderen. Na een opleiding filosoferen met kinderen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in 2011 doet ze dat wekelijks op basisscholen.