VVE: de samenhang tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Op fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Hoe en hoe goed kinderen zich ontwikkelen is afhankelijk van diverse factoren. Spel staat daarbij centraal in de ontwikkeling. Spel is de manier voor een kind om zich te ontwikkelen. Als pedagogisch medewerker is het van belang om de samenhang rond de ontwikkeling goed in de gaten te houden door een rijke speelleeromgeving te creëren en kinderen te begeleiden in hun eigen spel. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een speelleeromgeving creëren die bijdraagt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden
 • in de verschillende stadia van spel een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind
 • activiteiten gericht verrijken binnen de drie gestelde domeinen: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel

Auteur

 • Michiel Masselink

  Michiel Masselink is oud leerkracht en heeft jaren gewerkt als onderwijsadviseur. De laatste jaren is Michiel actief in de kinderopvang waar hij verantwoordelijk is voor de professionalisering van pedagogisch medewerkers. Michiel is daarnaast Piramide VVE trainer waarbij hij pedagogisch medewerkers opleidt en coacht voor een VVE certificaat. Als NIKTA-instructeur verzorgt hij Eerste Hulp aan Kinderen, zoals vastgelegd in de wet IKK.

  Michiel vindt het ontzettend belangrijk dat iedereen die met jonge kinderen werkt zich realiseert hoe belangrijk hun werk is voor de ontwikkeling van deze kinderen. En hoe pedagogisch medewerkers nog meer aan kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht